Perfect renew serum – Tinh chất phục hồi, tái tạo, cấp nước DNA cá hồi 50ml